Nu finns en tioårsplan för upprustning av hållplatser

När Skellefteå kommun växer blir resenärerna inom kollektivtrafiken också allt fler, och kravet på underhållet på hållplatserna ökar. Nu har en tioårsplan för upprustning och ombyggnation tagits fram.

Underhållet av hållplatserna har inte varit prioriterat och därför finns ett stort behov av upprustning. Under måndagen godkändes planen i samhällsbyggnadsnämnden, men ett slutgiltigt beslut kommer att tas i kommunfullmäktige.

– Det är viktigt att vi prioriterar hållplatserna för att möjliggöra ett hållbart resande, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

För att genomföra planen behöver 89 miljoner kronor avsättas under perioden.

– Målet med tioårsplanen är att alla hållplatser inom lokaltrafiken och regiontrafiken utrustas med tydlig och enhetlig skyltning. Nivån på hållplatsernas standard sätts utifrån hur många som nyttjar dem. Målet för lokaltrafiken är att en tredjedel av hållplatserna ska ha full tillgänglighet inom tio år, säger Robert Nyman, verksamhetschef Trafik vid Skellefteå kommun.

Att hållplatserna är tillgängliga innebär till exempel att de har hög kantsten, taktila ledstråk samt en anslutande gångbana som är anpassad även för rullstolsburna.

I regiontrafiken ansvarar Trafikverket för de flesta av hållplatserna då de ligger längs statliga vägar. Kommunen ansvarar däremot för väderskydd och skyltning av hållplatserna.

Det pågår sedan tidigare ombyggnationer av flera busstationer. Byskes busstationen byggdes om 2021 och det finns pengar avsatta till att bygga om Burträsk busstation under 2023. Förhoppningsvis kommer även Bolidens busstation att kunna byggas om under 2024.

Förhoppningen är också att busstationerna i Jörn och Lövånger samt Kåge C ska kunna byggas om under tioårsperioden.

Relaterat:

Senast uppdaterad: