Hammarängen Skellefteå Södra – ny logistikhub snart redo

I ett snabbt växande Skellefteå ska området Hammarängen Skellefteå Södra bidra till att utveckla hållbara logistiklösningar och smarta transportflöden. Här skapas förutsättningar för en helt ny logistikhub, med både branschledande hållbarhetsarbete och optimal geografisk placering precis intill E4:an.

Vid starten av 2023 var de första tomterna på område 1 klara för försäljning, helt i fas med tidplanen. Dessutom håller vi oss inom budget, vilket är ett tecken på att projektet genomförs effektivt, säger Skellefteå kommuns projektledare Joel Hällgren.

De miljardinvesteringar som görs i Skellefteås nya företagsetableringar får ringar på vattnet och det finns en stark framtidstro inom många olika näringsområden. En given effekt av det är att behoven av nya industritomter ökar och att det ställs högre krav på fungerande transportflöden. Hammarängens Skellefteå Södra kan med sin strategiskt smarta placering bidra till bägge dessa aspekter i framtidens Skellefteå.

Området etableras i direkt anslutning till Hammarängens befintliga industriområde och ska erbjuda tomter för företag inom framför allt logistik, men även lagerverksamhet och lättare tillverkning. Skellefteås tillväxt gör transportflödena allt viktigare och där kommer Hammarängen Skellefteå Södra att spela en central roll.

– I samarbetet med Skanska har vi med innovativa lösningar haft som målsättning att skapa bästa möjliga förutsättningar för företag inom logistik och transport, både idag och de som förväntas utvecklas i framtiden. Ett exempel på det är drönarflygplatsen som det finns planer på att placera här och som skulle spela en central roll inom transporter via drönare i framtiden, säger Joel Hällgren på Skellefteå kommun.

Partnering är nyckeln

Projektet på Hammarängen partneringsamarbete med Skellefteå kommun som beställare och Skanska som totalentreprenör, där parterna samarbetar på flera olika nivåer i projektet istället för att tänka i termer om med- och motpart. Ambitionen är att verkligen arbeta tillsammans för att skapa en engagerande företagskultur och ta tillvara varandras kompetenser på bästa möjliga sätt. Joel Hällgren berättar:
– Det är en oerhört motiverande samarbetsform, eftersom det är samma personer inblandade i både projekteringen under fas 1 och i produktionen under fas 2 av projektet. Det gör att alla är införstådda med ambitionerna eftersom man har varit med redan från början. Partneringupplägget skapar dessutom en trygghet i gruppen, där vi blir som kollegor och allas kompetenser tas tillvara.

Även Martin Lundholm, som är projektingenjör och hållbarhetssamordnare på Skanska, håller med om att samarbetsformen har varit viktig för projektets framgång.
– Så är det absolut. Partnering öppnar upp för ett hållbart arbetssätt och gör att man tillåts tänka fritt och dela med sig av idéer. Sedan kanske inte allt genomförs, men det gör ingenting. Om alla förslag som kom fram skulle genomföras har vi haft för låg ribba i vårt idéarbete, säger han.

”Hållbarhetsarbetet ska nå ännu längre än på Site East”

Både Skellefteå kommun och Skanska har ett starkt hållbarhetsfokus i sina verksamheter och tillsammans har man arbetat framgångsrikt med bland annat Skellefteå Site East. Det beskrevs då som det mest hållbara anläggningsprojektet någonsin. Målet på Hammarängen är att minimera negativ påverkan genom att ta tillvara erfarenheter och insikter från tidigare projekt för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet och nå ännu längre på området. Bland de faktorer som ska göra Hammarängen till ett hållbart anläggningsprojekt finns alltifrån smart projektering, till hantering av massa, avloppsvatten och förorenad mark.

- Dessutom handlar det om att vara lite smart och ansluta till befintlig infrastruktur och ta tillvara detaljer som fortfarande är fräscha och fungerar. Det kan till exempel vara belysningsfundament, kantstenar och liknande, som vi kan använda istället för att bara se dem som avfall och köpa nytt. Genom att ta på dig klimatglasögonen går det att både arbeta hållbart och hålla nere kostnaderna, berättar Martin Lundholm.

BREEAM-certifieringen ställer sporrande krav

Projektet går under den internationella hållbarhetscertifieringen BREEAM Infrastructure, som är det ledande certifieringssystemet inom anläggning och infrastruktur i världen. BREEAM Infrastructure hette tidigare CEEQUAL och certifierar såväl projektering som produktion.

– BREEAM-certifieringen är bra eftersom den bland annat ställer krav på oss att utreda och dokumentera ännu bättre. Vi tjänar mycket på att ta den loopen inför beslut, eftersom man då kommer på nya saker som man kanske inte har tänkt på tidigare. Dessutom underlättar det vår strukturerade hållbarhetsstyrning och gör att vi kan nå våra mål, säger Martin Lundholm.

Målsättningen är att Hammarängen Skellefteå Södra ska vara en hållbar logistikhub även när den har tagits i drift. Martin Lundholm berättar:

– Det är bra att logistikhubben byggs hållbart, men det ska inte sluta där. Förhoppningen är det kan det skapas en community bland företagen där. Det kan exempelvis handla om alltifrån samarbeten kring gräsklippning, avfallsåtervinning och snöskottning, till gemensamma bilpooler och vaktmästare. Den ambitionen har vi velat skapa förutsättningar för genom att inte bygga bort möjligheter.

Relaterat:

Senast uppdaterad: