Tyck till - reviderad Renhållningsordning

Nytt beslutat insamlingssystem för förpackningar har medfört förslag till revidering av Renhållningsordningen.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-01-31 § 23 om en ny renhållningsordning, lokala föreskrifter och avfallsplan 2023-2030. Den behöver nu justeras utifrån beslutet kring insamlingssystem för förpackningar.

Reviderad Renhållningsordning finns utställd på Skellefteå kommuns webbplats Länk till annan webbplats. samt i Stadshuset vid kundtjänst från och med 30 mars.
Inkom med synpunkter senast 26 april 2023


Relaterat:

Senast uppdaterad: