Snart släpps elva nya tomter till försäljning på Medlefors

Tomtmarkerna är klara och i maj släpper kommunen elva småhustomter på Klintgatan på Medlefors till försäljning. Tomterna ligger i direkt anslutning till det befintliga villaområdet.

Idag beslutade kommunstyrelsen att tomterna kommer att kosta 1 450 000 kronor styck. Det är över normalpriset för tomter inom Skellefteå centralort, men det beror på att markberedningen redan är gjord.

– I vanliga fall brukar tomterna inte markberedas innan de säljs, men i det här fallet bedömde vi att det behövde samordnas eftersom det fanns en rasrisk mot ravinen i väster. Det innebär att kostnaden för att ställa i ordning tomtmarken blir betydligt lägre för de som köper tomterna, säger Patrik Larsen, mark- och exploateringschef vid Skellefteå kommun.

Priset är bestämt utifrån marknadspriset för tomter med samma centrala läge och de åtgärder som är gjorda på tomtmarken.

Enligt detaljplanen som gäller för området går det att bygga ett hus på högst 150 kvadratmeter på varje tomt, och ytterligare 40 kvadratmeter i komplementbyggnader.

Datum när tomterna släpps och annan information kommer att läggas ut på skelleftea.se/smahustomter och i Skellefteå kommuns sociala medier framöver.

Relaterat:

Senast uppdaterad: