Bemötande och rättssäkerhet sticker ut när företagare rankar kommunen

Skellefteå kommun får högt betyg i bemötande och rättssäkerhet när företagare har bedömt kommunens myndighetsutövning. Totalt hamnar kommunen på ett kundnöjdhetsindex (NKI) på 71, vilket är en bra nivå, men undersökningen pekar också på förbättringsområden.

Undersökningen heter Insikt och leds av Sveriges kommuner och regioner, SKR. I Skellefteå gjordes ett urval av 429 företagspersoner som haft avslutade myndighetsärenden under året, varav 190 besvarade enkäten.

– Det är roligt att många uppskattar vårt bemötande och tycker att våra beslut är rättssäkra. Vi ska fortsätta hålla hög kvalitet, och jobba med de områden där vi behöver bli bättre, säger Hans Andersson, chef på förvaltningen samhällsbyggnad på Skellefteå kommun.

– Det ska vara lätt att göra rätt och därför är det glädjande att se att bemötande och rättssäkerhet ges höga betyg då det är viktiga förutsättningar för att vilja och kunna göra rätt. Mätningen visar också att det finns flera områden där vi behöver förbättra oss, särskilt i jämförelse med andra kommuner då Skellefteå hamnar på plats 154 av de 196 kommuner som har deltagit i studien, säger Anja Palm, näringslivschef på Skellefteå kommun.

De områden som ingår i undersökningen är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljö/hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Det är inom markupplåtelser och livsmedelskontroll som Skellefteå kommun får högst betyg, 77 respektive 79 i NKI.

Bygglov är det område som fått lägst resultat, med ett NKI på 64. Men värdet har ändå ökat jämfört med 2020 och 2021. Bygglov var också det område som utgjorde 41 procent av alla ärenden under 2022.

– Det går att jämföra med rikssnittet där samma siffra låg på 21 procent. Vi har en otrolig tillväxt med ett stort inflöde av bygglovsärenden vilket är en utmaning, säger Hans Andersson.

Bygglov har fått lägre resultat även i tidigare mätningar, så det senaste året har det gjorts en hel del förbättringsarbete, bland annat stora insatser med kommunikation.

Fakta: Mätningen

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Den leds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Skellefteå kommun har deltagit i mätningen sedan 2012.

Relaterat:

Senast uppdaterad: