Sjungande dalen kan växa och få fler bostäder

Sjungande dalen kan utvecklas som idrotts- och rekreationsnod och kompletteras med bostäder nu när ett nytt planprogram ska tas fram för idrottsområdet och sportfältet.

Beslutet togs på dagens sammanträde i bygg- och miljönämnden.

– Skellefteå beräknas växa med cirka 2 000 invånare per år till 2030. Här måste vi få se över både plats för bostäder och även för idrott och rekreation så att människor ska trivas. Jag ser fram emot framtagande av planprogrammet och detaljplanearbetet, säger Felicia Lundmark (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Visionen är att idrottsplatsområdet ska utvecklas som idrotts- och rekreationsområde samtidigt som det tillkommer bostäder på sportfältet.

Idrottsplatsen kan få nya ytor för idrott som komplement till de välanvända och trygga miljöer som finns idag. Den ska fortsätta ha en grön karaktär och vara tillgänglig för allmänheten med förbättrade kopplingar till gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik.

På sportfältet finns potential att bygga bostäder i form av blandad bebyggelse med närhet till idrott. Det kommer att bidra till att koppla samman Sjungande dalen med Degerbyn. Fokus ska ligga på att området ska vara tryggt, attraktivt och innehålla mycket grönska.

Relaterat:

Senast uppdaterad: