Nu finns en plan för hur vägbelysningen ska förnyas på landsbygden

Nu finns det en preliminär plan för hur vägbelysningen ska förnyas på landsbygden i Skellefteå kommun fram till 2025. Under 2023 påbörjas arbetet i 14 byar.

Planen beslutades på dagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det är viktigt att vi prioriterar att förnya vägbelysningen på landsbygden och vi har en ambitiös plan för att genomföra det. Men det är viktigt att komma ihåg att planen kan behöva ändras längs vägen, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Tio byar har fått ny belysning sedan kommunfullmäktige beslutade om att gatubelysningen ska förnyas på vissa platser på landsbygden. Planen för 2023–2025 innebär preliminärt att ytterligare cirka 50 byar kommer att få förnyad belysning.

Turordningen beror på elanläggningens skick, till exempel om ingående elkomponenter och kabel är elsäker, hur rostangripna stolparna är, om de är krökta, skadade eller har andra defekter som är mer allvarliga än bara kosmetiska defekter. Den beror också på storleken på anläggningarnas årliga underhållsbehov och hur många som påverkas längs den belysta sträckan.

Planerad förnyelse 2023
Bygdeträskliden, Abborrbacken (endast en del av byn plus byn Lappvik), Finnfors, Vallen, Ljusvattnet, Östra Falmark, Storbränna (Burträsk), Östra Uttersjön, Långviken, Selsvik, Hästhagen, Norra Åbyn (den västra anläggningen) och Boviken by.

Relaterat:

Senast uppdaterad: