Skellefteå kommun reducerar utsläppen från sina flygresor

Skellefteå kommun tar ansvar för sitt flygresande och investerar i biobränsle för de resor som köps av SAS när anställda behöver flyga i tjänsten. Det är ytterligare ett led i arbetet med minskade klimatutsläpp från verksamheten och utveckling av hållbarare transporter.

Det innebär att kommunen köper så kallad SAF (Sustainable Aviation Fuel) motsvarande 100 procent av de resor som görs i tjänsten. Även om biodrivmedlet inte finns i just det planet så kommer det att tränga ut fossilt flygbränsle i något annat inrikesplan i Sverige.

– Vi behöver se över och jobba med alla typer av transporter. I de flesta fall behöver vi inte flyga i tjänsten, men de gånger vi gör det så tar vi vårt ansvar. Samtidigt är vi med och påskyndar en marknadsutveckling för hållbara flygresor som även invånarna kan nyttja, säger Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg vid Skellefteå kommun.

Hon understryker att kostnaden inte går till att klimatkompensera, utan till att reducera utsläppen. Att köpa motsvarande 100 procent biobränsle innebär att utsläppen minskar med cirka 80 procent jämfört med en motsvarande resa med fossilt flygbränsle.

– Att investera i biobränsle det vi kan göra här och nu för att minska vår negativa påverkan, men det är inte den enda lösningen på problemet. Parallellt jobbar vi vidare med att utforska el- och vätgasflyget, säger Karin Degerfeldt.

– Inom flygbranschen sker en snabb utveckling av fossilfria flygbränslen samt el- och vätgasdrivna flygplan. Genom aktiva samarbeten och partnerskap bidrar vi till utvecklingen så att omställningen påskyndas, säger Robert Lindberg, vd på Skellefteå Airport.

Relaterat:

Senast uppdaterad: