Förslag för Guldtorget har tagits fram – nu ska invånarna få tycka till

Tryggt och bättre belyst, med vårblommande träd och med en tydligare öppning mot Kanalgatan. Så kan Guldtorget i centrala Skellefteå se ut i framtiden nu när ett gestaltningsprogram har tagits fram. Nästa steg blir att invånarna ska få tycka till.

På dagens sammanträde i bygg- och miljönämnden godkändes programmet för att gå vidare till samråd, den del i processen när berörda aktörer och allmänheten tycker till.

– Äntligen är vi i startgroparna för att göra om torget. Vi kommer att hålla en invånardialog under sommaren för att få in inspiration och tankar, säger Felicia Lundmark (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Gestaltningsprogrammet tar upp olika aspekter, och social hållbarhet är särskilt viktigt.

– Det är viktigt att vi tänker på trygghet och tillgänglighet. Torget behöver bättre belysning, det ska skötas och underhållas kontinuerligt och det ska finnas ett attraktivt och varierat innehåll året runt för att det ska finnas människor i omlopp. Vi borde också kunna stänga av Torggatan och gatumarken mellan själva torgytan och södra delen av torget för biltrafik, säger Enar Nordvik, bygglovschef vid Skellefteå kommun, en av dem som varit med och tagit fram programmet.

Torget har en stor yta och den kan behöva brytas upp i mindre och tydliga rum med varierande karaktär av lugn och liv.

– Torget ska erbjuda zoner där man kan välja att visa upp sig, vara vid sidan av och titta på, och platser där man kan vara i fred utan att bli iakttagen. Granitmurarna som står mot norr fungerar lite som barriärer idag och kan med fördel öppnas upp, i alla fall delvis, säger han.

Tidigare har Skellefteå kommun beslutat att centrum ska bli en grönare plats och därför behövs det också fler träd på torget. De har många viktiga funktioner.

– De ger en varm och ombonad karaktär samtidigt som de erbjuder svalka och tar upp regnvatten. Sedan är frågan om några av de lindar som finns där idag, som ger ifrån sig sav som gör beläggning och sittplatser klibbiga, ska bytas till andra arter, till exempel vårblommande träd som körsbär, säger Harriet Wistemar, avdelningschef för Fysisk planering vid Skellefteå kommun.

Parallellt med arbetet kring gestaltningsprogrammet arbetar Skellefteå kommun tillsammans med fastighetsägarna, handeln och besöksnäringen i en gemensam satsning att bli Årets Stadskärna 2026. Där håller en gemensam vision och affärsplan med tillhörande finansiering på att tas fram där utvecklingen av torget blir en viktig del.

Fakta: Andra förslag i gestaltningsprogrammet

Det material som finns i torget idag med granitmur, plattor med mera bör/ska återanvändas i den nya gestaltningen av torget om det är möjligt. Hållbarhet är en viktig fråga att belysa i projektet.

Säkerställa vistelseytor med tillräcklig skugga för att lokalt minska den ökande effekten av “urbana värmeöar” i och med klimatförändringar. Gestaltningen ska även ta hänsyn till kastvindar runt byggnadshörn och försöka minska effekterna av dessa.

Hinder mot antagonistiska handlingar ska inkluderas i och anpassas efter utformningen.

Relaterat:

Senast uppdaterad: