Skellefteå lyfts fram som ett gott exempel på klimatkonferens i Paris

Den 22 september är Skellefteå inbjuden som huvudtalare på en klimatkonferens i Paris.

Konferensen handlar om omställningen till ett mer klimatneutral byggande, och Skellefteås träbyggnadsstrategi och färdiga projekt väcker intresse ute i Europa.

– Vi har många intressanta projekt både färdiga och på gång. I Skellefteå är det inte längre bara snack och pilotprojekt. Vi är i behov av klimatsmarta broar, anläggningar och byggnader och då bygger vi det också, säger Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg vid Skellefteå kommun.

Kommunens ambition och strategi att bygga hållbart linjerar med FN:s Agenda 30, målet om hållbara städer och samhällen, där hållbart byggande är en av hörnstenarna.

På konferensen kommer Karin Degerfeldt att berätta om Skellefteås utvecklingsresa till färdiga projekt som blivit verklighet och slutligen om den stora samhällsomvandlingen vi befinner oss i.

– Bland projekten kommer fokus att ligga på Sara kulturhus. Träkonstruktionen och energilösningarna är unika och jag hoppas kunna inspirera de som deltar på konferensen till mer hållbart byggande. Det är också ett tillfälle att skapa nyfikenhet till Skellefteå, säger hon.

Konferensen pågår mellan 20 och 22 september.

Relaterat:

Senast uppdaterad: