Hedensbyn kan få ett nytt bostadsområde

Ett nytt hållbart bostadsområde med bra kommunikationer och fina utemiljöer kan bli verklighet på Hedensbyn.

Idag beslutade bygg- och miljönämnden att en ny detaljplan ska tas fram för området.

– Det här blir ytterligare ett viktigt steg för att klara bostadsförsörjningen när kommunen växer så fort, säger Felicia Lundmark (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Det är samhällsbyggnadsbolaget Diös fastigheter som har förvärvat och tänker bygga på det föreslagna planområdet. De har för avsikt att bygga lägenhetshus, två till fyra våningar höga. På bottenvåningarna ska de boende få tillgång till egna små trädgårdar, ett sätt att gestalta den moderna trädgårdsstaden.

Idag består platsen av kontor med tillhörande parkering och omkringliggande grönska.

– En ny detaljplan kan säkra bostäder på ett bra sätt genom att skapa ett hållbart område med goda förbindelser till både Stafettgatans närpark och staden i stort, säger Therese Kreisel, verksamhetschef Fysisk planering vid Skellefteå kommun.

Fakta

Planområdet ligger mitt i Hedensbyn, cirka tre kilometer från centrum. Närmast i öster ligger Hedensbyns industriområde och i väster ett bostadsområde med villor.

Planarbetet ska påbörjas senast ett år efter beslutet.

Relaterat:

Senast uppdaterad: