Mer än 400 synpunkter om Guldtorget

Över 400 synpunkter kom in om Guldtorget i centrala Skellefteå när kommunen höll en invånardialog under sommaren.

– Vi vill tacka för alla synpunkter vi fick in, det är fantastiskt att så många vill vara med och påverka hur torget ska utformas, säger Harriet Wistemar, avdelningschef Fysisk planering vid Skellefteå kommun.

Enar Nordvik, bygglovschef vid Skellefteå kommun, tillägger:

– Vi har efterfrågat synpunkter på torget på olika sätt i säkert 20 år och nu är vi äntligen redo att satsa på att göra om ytan. Vi ska sammanställa och gå vidare med de här synpunkterna. När vi ser på det som kommit in så är det många olika åsikter, lite spretigt. Det är många som vill ha mer grönt, medan andra vill ha fler uteserveringar. Vissa vill ha mer småskaliga ytor medan andra vill ha mer moderna, öppna ytor.

Nästa steg blir att kommunen ska ha en dialog med fastighetsägarna vid torget, och även ta in synpunkter från företag i centrum för att se hur de vill att torget ska förädlas.

Kommunen har dessutom ett särskilt uppdrag att arbeta med ungdomars synpunkter, och kommer bland annat att vara med på ungdomsfullmäktige.

– Efter det kan vi gå ut med en arkitekttävling. Vi har ju snart gjort klart platsen framför Sara och nu spiller det här över så vi behöver göra något med torgytan också, så att de på ett bra sätt kopplas ihop, säger Harriet Wistemar.

I budgeten för 2024-2033 vill politikerna avsätta 100 miljoner kronor på att rusta upp Guldtorget.

Fakta

Grunden för dialogen är att ett gestaltningsprogram tagits fram för torget, med en del idéer på hur det kan se ut i framtiden. Invånarnas synpunkter blir ett komplement till det.

Relaterat:

Senast uppdaterad: