Britt Inger Brisadottir, utvecklingsstrateg vid Skellefteå kommun.

Britt Inger Brisadottir, utvecklingsstrateg vid Skellefteå kommun.

Femte året för Kunskapsdagen i Skellefteå

Västerbottens region befinner sig i fronten av den gröna omställningen som drivs på av omvärldens förändrade behov. Den 12 oktober arrangeras Kunskapsdagen i Skellefteå för femte året i rad – i år med fokus på aktuella frågor som kommer påverka byggandet av våra framtida samhällen.

Kunskapsdagen fyller alltså fem år och det är en nyfiken och ifrågasättande femåring som samlar privat och offentlig sektor, branschorganisationer, myndigheter och politiker till Skellefteå. Samarbetet mellan Umeå och Skellefteå kommun började efter seminarieserier och växlade sedan upp till en återkommande Kunskapsdag med olika teman varje år.

– Det känns som att vi har en viktig roll att fylla och naturligt att vi krokar arm som kommuner. Vi var snabbt ute med att lyfta den gröna samhällsomvandlingen och hållbart byggande och det har bara konkretiserats genom regionens utveckling. Vår roll är att sprida kunskap om detta och genom att titta på årets agenda så trattar det ner till att vi alla har ett ansvar att lösa samhällsomvandlingen, säger Britt Inger Brisadottir, utvecklingsstrateg vid Skellefteå kommun.

Det blir en dag av föredrag, paneldiskussioner och aktuella casebeskrivningar. Kunskapsdagen sänds också live på Youtube för den som vill delta på distans. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kunskapsdagen brukar samla upp omkring 300 personer och deltagandet förväntas bli högt även i år.

Inledningstalare är Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker för Moderaterna.

Dagen avslutas med en panel bestående av följande riksdagsledamöter: David Josefsson, M, Markus Kallifatides, S, Jakob Olofsgård, L och Katarina Luhr, MP.

Under dagens första pass är fokus på bygg- och anläggningssektorn och deras rekordhöga ambitioner. Pass två belyser vilken utmaning den gröna samhällsomvandlingen är för hela samhället.

– Det är väldigt tydligt att takten på omvandlingen behöver ske snabbare än vad som är normalt för våra planeringsprocesser. Trots att vi har den här starka utvecklingen så är det en frustrerande situation. Om inte byggandet av nödvändig infrastruktur som kraftledningar, järnvägar och bostäder byggs ut i norra Sverige, så kommer utvecklingen av fossilfritt stål och batteriteknik ske någon annanstans i världen, eller i värsta fall inte ske alls. Dagens system fungerar inte med den utveckling som behöver ske, säger Mikael Berglund, S, ordförande i Umeå kommuns byggnadsnämnd.

Han vill belysa vikten av Kunskapsdagen som ett forum för de utmanande frågorna vi har framför oss.

– Kunskapsdagen är ett tydligt exempel på att vi kan göra bra saker tillsammans och att det finns ett behov och intresse att träffas. Samarbetet med RISE och branschen har också medfört att vi har en bredare syn på programmet än om vi bara varit två kommuner, menar han.

Felicia Lundmark, S, ordförande i bygg- och miljönämnden i Skellefteå, är den som hälsar välkommen till Kunskapsdagen och som även sitter i ett panelsamtal tillsammans med sin kollega i Umeå.

– Vi har en jätteutmaning framför oss med världsläget och räntor som gör att byggandet inte har samma förutsättningar som för något år sedan. Samtidigt så är vi verksamma i den region där det byggs och där det måste fortsätta byggas i ännu snabbare takt. Det här medför utmaningar och Kunskapsdagen är en dag som samlar alla intressenter under ett och samma tak för dialog, säger Felicia.

Relaterat:

Senast uppdaterad: