Vatten- och avloppstaxan kan höjas nästa år

Vatten- och avloppstaxan i Skellefteå kommun föreslås att höjas från och med 1 januari 2024. Det beslutade samhällsbyggnadsnämnden idag och skickade vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Höjningen motsvarar ungefär 100 kronor mer i månaden för en normalvilla (med en förbrukning på cirka 150 kubikmeter vatten per år), och ungefär samma för en flerbostadslägenhet.

– Vi behöver höja avgifterna för att VA-verksamheten ska klara av sin budget, som bland annat ökat på grund av de allmänna kostnadsökningarna som skett, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Bland annat gäller det ökningar av:

  • Kapitalkostnader (ränta och avskrivningar)
  • Elkostnader
  • Kemikaliekostnader
  • Materialkostnader (till exempel rör och rördelar)
  • Entreprenad- och konsultkostnader (påverkar även investeringsprojekt)

Relaterat:

Senast uppdaterad: