Fler nya bostäder kan byggas på Sörböle

En ny detaljplan ska tas fram för Sörböle vilket gör det möjligt att bygga två nya punkthus med 30 lägenheter.

Det beslutade bygg- och miljönämnden igår.

– Det känns roligt att vi kommer igång med ytterligare en ny detaljplan så att vi på sikt kan erbjuda fler bostäder. Och eftersom vi förtätar inom ett område som redan är exploaterat kan vi växa hållbart, säger Felicia Lundmark (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

De två punkthusen ska bli 3,5 våningar höga, bestå av cirka 30 lägenheter och placeras i den västra delen av fastigheten där det idag står en carport.

I detaljplanen behöver det utredas vidare hur parkeringar ska placeras så att det samtidigt finns plats för snöupplag och friyta.

Relaterat:

Senast uppdaterad: