Klutmark ska växa och få nya bostäder

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Klutmark och nu ska det utredas hur området kan växa genom att ett planprogram tas fram.

Det beslutade bygg- och miljönämnden igår.

– Klutmark har ett attraktivt läge med vacker natur och de senaste åren har det kommit in flera ansökningar om att bygga bostäder där. Nu ska vi gå vidare för att se hur området kan växa, så vi kan möta den snabba befolkningsökningen, säger Felicia Lundmark (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Planprogrammet ska undersöka hur Klutmark kan växa med hänsyn till miljön och de människor som redan bor där. Fokus kommer att ligga på vart det är lämpligt att placera bostäder, men även service och infrastruktur kommer att ses över.

Fakta: Klutmark

Klutmark ligger cirka 10 kilometer väster om Skellefteå stad på södra sidan om Skellefteälven. Norr om Klutmark, på andra sidan älven ligger Medle. I väst ligger Gråberg och österut stadsdelen Lund. Idag bor cirka 200 personer i Klutmark.

Relaterat:

Senast uppdaterad: