Planerna för landsbygden och för Jörn går vidare till nästa steg

Två fördjupade översiktsplaner ska gå ut på granskning. Det gäller Jörns och landsbygdernas fördjupade översiktsplaner. Granskningen ger Skellefteå kommuns invånare möjlighet att tycka till om planförslagen. Det beslutades vid måndagens sammanträde i kommunstyrelsen.

– Flera tusen nya arbetstillfällen ska skapas inom industrin, tjänsteföretag, service och offentliga verksamheter. En bredd av olika branscher och företag skapar dynamik och attraktionskraft samt en välfungerande näringslivsregion. Det skapar tillväxteffekter i hela kommunen vilket är positivt för landsbygderna och där Jörn är en viktig ort i det arbetet säger Lorents Burman (S), kommunalråd.

Det finns ett stort värde i att behålla dagens spridda befolkningsstruktur och kommunen vill skapa möjligheter för både dem som idag bor och verkar på landsbygderna men även få fler att flytta hit och verka här. Dessa fördjupade översiktsplaner är därför nödvändiga för att beskriva den önskade utvecklingen och anger generella principer för hur mark- och vattenanvändningen planeras.

– Vi vill att så många invånare som möjligt runt om i kommunen ska tycka till. Det är av största vikt att vi får in synpunkter och förslag från de människor som lever och verkar i och kring landsbygden. Det är en viktig beståndsdel i utvecklingen säger Lovisa Hällkvist, projektledare på Skellefteå kommun.

Fakta

  • Granskningen för Jörns fördjupade översiktsplan pågår 6 november–16 januari 2024.
  • Granskningen för landsbygdernas fördjupade översiktsplan pågår 22 november-30 januari 2024.

Relaterat:

Senast uppdaterad: