Ny belysning på landsbygden kan tidigareläggas

För att inte bromsa in på takten med att förnya belysning på landsbygden i Skellefteå kommun föreslår samhällsbyggnadsnämnden att investeringar från 2029 och 2030 flyttas till 2024.

– Att förnya belysningen på landsbygden är en prioriterad fråga för oss, så det är viktigt att vi håller i tempot, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

På grund av ökade kostnader för material, maskiner och personal under 2023 har budgeten för året överskridits. För att förnyandet av belysningen inte ska bromsa in under 2024 och 2025 äskar samhällsbyggnadsnämnden om att få tidigarelägga den planerade investeringen för 2029 och 2030 till 2024 istället, totalt 20 miljoner kronor.

Ett slutgiltigt beslut kommer att tas i kommunfullmäktige.

Relaterat:

Senast uppdaterad: