Fler bostäder nära älven kan bli verklighet

Det planeras för bostäder och centrumverksamhet i Skellefteå nära Nordanåområdet. Idag beslutade bygg- och miljönämnden att det ska tas fram en detaljplan för området.

Området ligger på Skellefteälvens norra strand, på gränsen mellan stadsdelarna Prästbordet och Centrala stan. Genom planområdet går Lasarettsvägen som ansluter till Karlgårdsbron.

Detaljplanen ska utreda möjligheten att bygga ett flerbostadshus intill ett befintligt eller att riva det och bygga ett större flerbostadshus. Det ska också utredas om ytterligare bostäder och antingen någon form av centrumverksamhet eller publik verksamhet kan byggas nära Nordanå, som knyter an till platsens historia.

Relaterat:

Senast uppdaterad: