Gestaltningsprogrammet för Guldtorget godkändes

Efter att Skellefteå kommun samlade in många synpunkter om Guldtorget godkändes idag gestaltningsprogrammet av bygg- och miljönämnden. Nästa steg blir att arkitekter ska få rita förslag för torgytan.

– Det känns roligt att vi kommer vidare med processen kring torget och att så många engagerat sig och kommit med synpunkter på hur de vill att det ska se ut i framtiden, säger Annamaria Hedlund (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

I våras togs ett gestaltningsprogram fram för Guldtorget med förslag på hur det kan bli en trevligare och tryggare plats. Sedan dess har programmet varit ute på samråd för att så många som möjligt ska få lämna synpunkter.

I våras togs ett gestaltningsprogram fram för Guldtorget med förslag på hur det kan bli en trevligare och tryggare plats. Sedan dess har programmet varit ute på samråd för att så många som möjligt ska få lämna synpunkter.

– Förutom att vi har tagit in synpunkter internt samt via olika politiska nämnder och organisationer skickade vi ut en enkät på sociala medier som var öppen för alla invånare. Vi samlade också specifikt in synpunkter från ungdomar via ungdomsfullmäktige samt från näringsidkare och fastighetsägare runt torget i samarbete med Visit Skellefteå. Vi har även samlat in synpunkter från kommunens kommentarsfält på Facebook där många har engagerat sig, säger Enar Nordvik, bygglovschef vid Skellefteå kommun.

Programmet har arbetats om utifrån synpunkterna och nästa steg blir att arkitekter ska få ta fram förslag, utifrån en rad kriterier från gestaltningsprogrammet.

– Uppgiften blir inte bara att ta fram ett förslag för hur Guldtorget ska utformas, utan även för de omkringliggande delarna av Nygatan, Torggatan och Trädgårdsgatan. De ska också förhålla sig till vår vision: ”Guldtorget är både en vänlig mötesplats i vardagen och en representativ plats för en stolt och växande stad”, säger Harriet Wistemar, avdelningschef Fysisk planering vid Skellefteå kommun.

Integrerat med gestaltningsprogrammet arbetar Skellefteå kommun tillsammans med bland annat Visit Skellefteå i en gemensam satsning att bli Årets Stadskärna 2026 där utvecklingen av torget blir en viktig del.

Relaterat:

Senast uppdaterad: