Nu ska Prästbordet växa med nya bostäder

Prästbordet ska växa som stadsdel och få fler bostäder. Idag godkände bygg- och miljönämnden två nya detaljplaner för området.

– Det är viktigt att vi kommer igång med ytterligare en process för att möta den höga efterfrågan på bostäder. Särskilt bra är det också att vi satsar på att bygga radhus nära stan, vilket är efterfrågat bland många, säger Annamaria Hedlund (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

En av detaljplanerna gör det möjligt att bygga flera radhus på en fastighet cirka 1,5 kilometer från centrala Skellefteå, där det idag står en förskola som inte längre används.

Den andra detaljplanen omfattar det gamla seminariet, strax väster om Baldergymnasiet, och gör det möjligt att använda den anrika byggnaden till bostäder. Fastigheten ägs av en privat aktör och arbetet med att renovera den har påbörjats.

Arbetet med att lösa bostadsbristen i kommunen är högt prioriterat. Idag finns det cirka 2000 obebyggda byggrätter för bostäder och kommunen arbetar intensivt med markanvisning för en stor del av dem.

Relaterat:

Senast uppdaterad: