Skellefteå samarbetar med Sveriges myndigheter för att nå klimatmål

Idag signerar Skellefteå kommun en uppdaterad version av klimatkontraktet tillsammans med flera andra aktörer och förbinder sig att fortsätta öka takten i omställningen.

Kontraktet är ett avtal med flera myndigheter och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, och ingår i deras satsning Klimatneutrala städer 2030. Där deltar 23 städer, som skriver under varsitt kontrakt. I december 2022 signerade Skellefteå sitt första kontrakt och nu är det dags för en uppdatering.

– När vi växer så fort som vi gör har vi ett ansvar, och höga ambitioner, att göra det på ett hållbart sätt. Vi tar oss dit genom samarbete, ansvarstagande och innovationer, vilket klimatkontraktet och arbetet med Klimatneutrala Skellefteå 2030 är bra exempel på, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå, och fortsätter.

– Vårt uppdaterade Klimatkontrakt 2023 bygger på det vi har arbetat fram under året, bland annat vårt nya miljö- och klimatprogram som håller på att tas fram, samt vår energiplan. Kontraktet visar hur vi konkret ska arbeta och ska också fungera som en plattform för samarbetet med de myndigheter som vi skriver kontraktet med.

De föreslagna målen från miljö- och klimatprogrammet, som nu också är en del av klimatkontraktet, utgår från tre övergripande områden.

  • Naturen: Skellefteå kommun har en nettopositiv inverkan på biologisk mångfald till 2030.
  • Människan: Skellefteå kommuns invånare och besökare har möjlighet till en hälsosam livsmiljö.
  • Klimatet: Skellefteå kommuns verksamhet ska ha noll utsläpp av fossila koldioxidutsläpp 2030.

Programmet har tagits fram i bred samverkan inom kommunkoncernen under 2023 och därför är klimatkontraktet också förankrat i kommunens verksamheter och bolag.

Fakta

Klimatkontraktet är ett avtal mellan Skellefteå kommun i det här fallet och statens myndigheter (Energimyndigheten, Formas, Trafikverket, Vinnova och Tillväxtverket).

Kontraktet är en gemensam kraftsamling för att klara den snabba omställning som krävs för att hålla den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet.

Relaterat:

Senast uppdaterad: