Flera gator i Skellefteå ska byggas om under 2024

Under 2024 ska Skellefteå kommun bygga om flera gator och gång- och cykelvägar, och byta ut ledningar. Idag sa samhällsbyggnadsnämnden ja till årsplanen för 2024.

– Jag ser fram emot ett händelserikt år där vi fortsätter att bygga om gator, gång- och cykelvägar och ledningsnätet i Skellefteå för att förbättra för invånarna, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ett av de mer omfattande projekten är ombyggnationen av en stor del av Storgatan på Älvsbacka. Gatan är i dåligt skick så den ska grävas ur och byggas upp igen. Parallellt ska också ledningar bytas på en del av sträckan. Den är en av flera gator som prioriteras för att den ligger i närheten av där Norrbotniabanan ska byggas.

Andra exempel ur årsplanen är:

  • Idrottsvägen i Boliden. Ledningar byttes ut i år, och under 2024 ska gatan byggas om.
  • En del av Rosgatan på Morön. Arbetet påbörjades i år, och ska slutföras under 2024.
  • En del av Klostergatan på Sörböle, gatan som går till Sörböleskolan.

Relaterat:

Senast uppdaterad: