Nästa år börjar Torsgatan byggas om

Under 2024 börjar arbetet med att öka bärigheten på en del av Torsgatan i Skellefteå, och 2025 ska en ny cirkulationsplats byggas i korsningen vid Svedjevägen. Idag godkände samhällsbyggnadsnämnden att entreprenadarbeten får köpas in.

Det nya industriområdet som har vuxit fram i Bergsbyn och Hedensbyn förväntas sysselsätta ungefär 5 000 personer inom tio år. Tillväxten gör att trafiken ökar i området, både när det gäller vanliga bilar och tung trafik, vilket Torsgatan inte är anpassad för.

– Att öka bärigheten på Torsgatan är ett måste för att tung trafik ska kunna köra där. Idag belastas vägen hårt av den ökade trafikmängden, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Svedjevägen är en naturlig genomfart mellan Järnvägsleden och Morö Backe och idag är korsningen vid Torsgatan underdimensionerad för trafikflödet i området.

– Genom att bygga en cirkulationsplats kan trafiken flyta på bättre och vi får en säkrare korsning, säger Sara Keisu-Lundh.

I samband med att Torsgatan byggs om kommer en förbifartsväg att skapas parallellt med Torsgatan för att minimera störningar i trafikflödet.

I projektet ingår det också att bygga tre nya hållplatser i området för att få ett naturligt flyt för trafiken och en trygg miljö för av- och påstigningar.

Fakta

Projektet omfattar byggandet av en ny cirkulationsplats i korsningen Torsgatan/Svedjevägen och ökad bärighet på cirka två kilometer av Torsgatan, med start vid korsning med Moröbackevägen och österut till infarten av flisintaget på värmeverket.

En ny cirkulationsplats beräknas kosta 13 miljoner och förstärkningen av Torsgatan till 21 miljoner.

Relaterat:

Senast uppdaterad: