En positiv trend märks i bostadsbyggandet

Efter en tid med få ansökningar om att få bygga bostäder och andra byggnader ser Skellefteå kommun att kurvan går försiktigt uppåt igen. På dagens möte i bygg- och miljönämnden kunde flera positiva förhandsbesked ges.

– Efter årsskiftet har vi märkt av en försiktigt positiv ökning, så det verkar som att fler börjar våga satsa igen. Dessutom har de sökande läst på och valt lämpliga platser vilket har gjort att vi har kunnat ge positiva besked direkt, säger Therese Kreisel, verksamhetschef fysisk planering vid Skellefteå kommun.

Annamaria Hedlund (S), ordförande i bygg- och miljönämnden, tillägger.

– Från nämndens håll gläder vi oss åt att byggandet är utspritt i kommunen och inte bara sker i stadskärnan. De förhandsbesked som har kunnat ges gäller bland annat Bygdsiljum, Innervik och Stämningsgården, säger hon.

Skellefteå kommun har de senaste åren jobbat aktivt med att öka kunskaperna hos invånare och verksamheter som vill bygga genom att förbättra och förenkla information och utöka rådgivning.

Relaterat:

Senast uppdaterad: