Processen för Guldtorget går vidare

Processen kring utformningen av Guldtorget går vidare till nästa steg, det beslutade bygg- och miljönämnden idag. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut.

Målbilden för centrala Skellefteå är att stadskärnan ska vara attraktiv och levande, och därför pågår en process med att göra om Guldtorget.

I november, efter att kommunen haft dialog med invånare, företag och fastighetsägare, godkände bygg- och miljönämnden ett gestaltningsprogram. För att förverkliga det behöver idéskisser tas fram som kan gå vidare till projektering och slutligen byggnation. Nu föreslår nämnden därför en öppen arkitekttävling.

– Innan arkitekttävlingen genomförs vill vi tillsätta både en intern och en extern referensgrupp för att fortsätta ha dialog med de som berörs och se till att deras synpunkter och perspektiv finns med i processen, säger Annamaria Hedlund (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

En arkitekttävling innebär att flera arkitekter eller team arbetar på lika villkor under anonymitet i konkurrens om uppdraget. Efter tävlingen har kommunen rätt att förhandla med vinnaren om fortsatt uppdrag/projektering. Uppgiften för arkitekterna blir inte bara att ta fram ett förslag för hur Guldtorget ska utformas, utan även för de omkringliggande delarna av Nygatan, Torggatan och Trädgårdsgatan.

Parallellt med Guldtorget leder Visit Skellefteå uppdraget att Skellefteå ska bli Årets Stadskärna 2026 där utvecklingen av torget blir en viktig del.

Relaterat:

Senast uppdaterad: