Örvikensågen.

Örvikensågen. Foto: Patrick Degerman

Arkitekter ska ta fram förslag på hur Örviken kan växa

Hur kan Örviken växa med nya bostäder samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras, och hur ska vattenområdena bli tillgängliga för fler? Det ska arkitekter, designers, antikvarier och konstnärer få skissa på åt Skellefteå kommun.

Skissandet är en del av projektet Visioner i norr, som görs tillsammans med Umeå, Luleå, Boden, Kiruna och Gällivare kommun. Precis som Skellefteå står de inför stora utmaningar i takt med investeringar i grön industri, teknik och infrastruktur. För Skellefteås del gäller utmaningarna till stor del bostadsbyggande. Skellefteå kommun ska växa från 72 500 till 90 000 invånare redan år 2030.

I projektet har alla kommuner fått välja ett område/inriktning de vill ha nya perspektiv på.

– Vi valde Örviken eftersom det har mycket potential att växa, men vi behöver ta hänsyn till kulturmiljöerna av riksintresse i området kring Örvikensågen, förorenad mark från den och andra industrier, och tung trafik från Sundgrundsleden, säger Harriet Wistemar, kommunarkitekt och avdelningschef fysisk planering vid Skellefteå kommun.

Förutom att bygga bostäder vill kommunen att vattnet som omger Örviken ska kunna nyttjas bättre.

I slutet av februari läggs utlysningen ut och i april bestäms vilka olika team som ska ta sig an vilken kommun. Sedan får de våren och hösten på sig att skissa fram förslag.

– Jag ser fram emot andra perspektiv på området, vilka kreativa idéer som kommer ur det här samarbetet och vilka vi kan gå vidare med i vårt fortsatta arbete med Örviken, säger Lars Hedqvist, planeringschef vid Skellefteå kommun.

Fakta
Bakom Visioner i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Relaterat:

Senast uppdaterad: