Skellefteå kommun hävdar avtalsbrott för avbrutet arbete med Karlgårdsbron

Skellefteå kommun anser att entreprenören Kauno Tiltai AB gör sig skyldiga till avtalsbrott när de valde att avbryta arbetet med Karlgårdsbron i Skellefteå den 11 mars. Detta efter att det, under en längre tid, har pågått diskussioner kring avtalet mellan Skellefteå kommun och Kauno Tiltai AB.

Skellefteå kommun är av den bestämda uppfattningen att entreprenörens krav, som är anledningen till att de avbryter arbetet, saknar grund. Kommunen anser att entreprenören gör sig skyldig till avtalsbrott genom att stoppa arbetet.

Det är otroligt tråkigt att vi har hamnat här. Vi har haft djupgående diskussioner upprepade gånger med entreprenören om deras prestation och är fortsatt inte eniga. Vår bedömning är att entreprenören vill ha en oskälig tidsförlängning och ersättning för kostnader som inte är avtalsenliga, säger projektchef Thérese Bäckström Zidoli vid Skellefteå kommun.

Karlgårdsbron är en viktig del i Skellefteås samhällsutveckling. Kommunen växer och det gör även trafikflödena. Bron kommer därför att ha en viktig funktion när den är klar.

Skellefteå behöver den här bron snarast för att få till bättre trafikflöden, samtidigt är det vår skyldighet att värna om våra skattemedel och agera när det inte går rätt till, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Parterna fortsätter diskussionerna om avtalet och Skellefteå kommun återkommer med mer information längre fram.

Relaterat:

Senast uppdaterad: