Discgolf

1600 nya bostäder på två år
– nu vill Skellefteå växla upp byggboomen

Under 2023 färdigställdes cirka 800 nya bostäder i Skellefteå, lika många som under 2022. Trots den rekordhöga inflyttningstakten och den påtagliga bostadsbristen, står Skellefteå inför utmaningar från omvärldsfaktorer, vilket hämmar satsningarna.

– I Skellefteå har vi högkonjunktur, med en mängd av möjligheter för tillväxt och utveckling, men det är avgörande att vi kan tillföra nya bostäder, säger Patrik Larsen, mark- och exploateringschef i Skellefteå.

Förutom Sveriges storstadsregioner är det Skellefteå som upplever det allra högsta inflyttningstrycket. Aldrig tidigare har det flyttat in så många till kommunen som ifjol när vi växte med 2140 nya invånare.

Rekordsiffrorna ställer däremot stora krav på samhällsservice, infrastruktur och inte minst bostäder. Även om byggkranarna tornar upp sig som aldrig förr så har tillförandet av nya bostäder inte kunnat hänga med i samma utveckling som behovet på 1000 nya bostäder per år.

Det behövs helt enkelt aktörer som är villiga att satsa.

– En utmaning vi stöter på när vi söker kapital är att de som sitter på pengarna ofta befinner sig i Stockholm och har en föråldrad syn på Norrland. Vi önskar att de kunde se förbi det och ta del av vår utvecklingsprognos som är jättestark. Tyvärr blandas vi ofta ihop med satsningarna i Boden och Luleå, som är några steg bakom oss i utvecklingen. Vi befinner oss mitt i en intensiv expansionsfas – med Northvolt i full gång, och hela fabriken förväntas vara klar om två år. Trots att vi är betydligt längre fram i utvecklingen möts vi ändå av tveksamhet när det kommer till att locka investeringar till Skellefteå, säger Patrik.

Skellefteå är mitt i en period av stark tillväxt och utveckling – faktum är att Konjunkturinstitutet nyligen gått igenom statistik från Skellefteå och har kommit fram till vilket unikt klimat som råder här:

– Vi har högkonjunktur när övriga Sverige har lågkonjunktur. Det är den känslan vi haft men det var intressant att se det svart på vitt från Konjunkturinstitutet, säger Patrik.

Skellefteå går alltså mot strömmen tack vare de investeringar som görs, men klarar sig inte utan att påverkas. Trots ett starkt intresse från byggbolag som vill bygga bostäder i området finns det en brist på tillgängligt kapital från investerare.

– Det här skapar en moment 22-situation där vi inte vill anvisa mark för bostadsbygge utan tillräcklig finansiering. Jämför vi situationen och hur den skiljer sig för bara två år sedan då räntorna var nästan noll så är det stor skillnad, säger han.

I dag har vi sviktande konjunktur, höjda räntor, ökade råvarupriser – allt spelar såklart roll när byggaktörer räknar på projekt.

– Det innebär att avkastningskraven ökat, i dag krävs en mycket högre avkastning för att locka investerare, vilket har påverkat nybyggnadsprojekten på ett tydligt sätt, säger han.

Kommunala bostadsbolaget Skebo har gjort en stark insats som samhällsbyggare och visat vägen. Klockarhöjden, ett projekt med 155 bostäder, är bara ett exempel av nybyggen. Under 2024 förväntas Skebo expandera sin marknadsandel ytterligare. Projekten på Getberget och i Byske, Bureå och Burträsk förväntas då vara klara för inflyttning, vilket innebär att man tillför ungefär 250 bostäder av det totala antalet på cirka 700 bostäder som ser ut att bli färdiga 2024.

Relaterat:

Senast uppdaterad: