Öppen arkitekttävling för Guldtorget till hösten

Nu är det klart att det blir en öppen arkitekttävling för Guldtorget i Skellefteå. Under våren kommer interna och externa arbetsgrupper att ta fram ett tävlingsprogram tillsammans.

Beslutet togs på kommunstyrelsens sammanträde under tisdagen.

– Det är viktigt att vi äntligen kommer igång med arbetet att göra om Guldtorget, som kommer att bidra till en attraktiv och levande stadskärna, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Under våren kommer kommunen anordna flera workshops med interna och externa arbetsgrupper för att så många som möjligt som berörs ska få en chans att vara med och tycka till. Tillsammans med invånarnas åsikter som samlats in tidigare och det gestaltningsprogram som tagits fram, ska arbetet mynna ut i ett tävlingsprogram. Det ska arkitekterna sedan utgå ifrån när de ritar sina förslag.

– För oss är det viktigt att tävlingsprogrammet görs i dialog med de som berörs, till exempel fastighetsägare vid torget, så att vi får in så många olika perspektiv som möjligt. Processen med att göra om torget kommer att kräva sin tid om det ska bli något bra av det, säger Johanna Granlund, projektledare vid Skellefteå kommun.

Enligt tidsplanen ska tävlingen dra igång till hösten och under vintern väljs det vinnande bidraget ut av en jury. Under 2025 och 2026 görs projektering och i slutet av 2026 är det tänkt att bygget ska dra igång. Torget beräknas stå klart i mitten på 2028.

Fakta: Tillfälliga aktiviteter på Guldtorget
Det pågår ett arbete för att Skellefteå ska bli "Årets stadskärna 2026". I det arbetet är kort- och långsiktiga åtgärder på Guldtorget en viktig del. Visit Skellefteå leder arbetet, där både fastighetsägare, handel och näringsliv deltar.

Kommunen leder arbetet med att anordna ett Society Expo 2026, där Guldtorget kan bli en viktig mötesplats och ombyggnaden kan visas upp som ett gott exempel.

Relaterat:

Senast uppdaterad: