Discgolf

Skellefteå kommun vinner Årets Bygge 2024 inom kategorin Infrastruktur

Skellefteå kommuns projekt Hammarängen Skellefteå Södra vann under tisdagen pris för Årets Bygge 2024 inom kategorin Infrastruktur. Priset delades ut av tidningen Byggindustrin på konferensen Construction Summit i Stockholm.

Årets Bygge är samhällsbyggnadsbranschens mest prestigefyllda pris som uppmärksammar det bäst genomförda byggprojektet i landet. Hammarängen Skellefteå södra vann med motiveringen:

"Ett starkt projekt som bevisat att höga hållbarhetsambitioner inte behöver betyda merkostnader. Tvärtom, innovationer som eldriven bergskross, dagvattenhantering, energisnåla byggbodar, samverkan med grundskolor och drönarflygplats kommer inte bara Skellefteå till godo, utan kan även gynna andra i framtiden."

– Vi är stolta över området vi har byggt, men om möjligt ännu stoltare över resan. Tack vare ett bra samarbete har vi kunnat göra många hållbara och innovativa lösningar utan stora kostnadsökningar. Som beställare vill vi vara delaktiga i att utveckla och driva anläggningsbranschen framåt och det här projektet har visat att det är fullt möjligt, säger Joel Hällgren, projektledare på Skellefteå kommun.

Hammarängen Skellefteå södra är ett logistikområde på 25 hektar som stod klart under hösten 2023. Det var ett samverkansprojekt mellan Skellefteå kommun och Skanska. Redan i upphandlingsskedet togs det hänsyn till att projektet skulle ha en hög miljö- och hållbarhetsprofil.

– Det är tydligt att ett strukturerat hållbarhetsarbete är nyckeln för att fortsätta resan mot hållbarare anläggningsprojekt. Nu fortsätter vi och välkomnar hela branschen att följa med, säger David Nordberg, klimat- och hållbarhetschef på Skanska.

Fakta

Hammarängen ligger väster om Burträskvägen, i direkt anslutning till Hammarängens befintliga industriområde. Här finns det tomter till företag inom framför allt logistik och transport, men även lagerverksamhet och lättare tillverkning. Den totala tomtytan är cirka 25 hektar fördelat på ett 25-tal tomter mellan 7 000 och 13 000 kvadratmeter.

Relaterat:

Senast uppdaterad: