Discgolf

Höga hållbarhetsmål förverkligade i projekt på Hammarängen

När ett nytt industriområde för logistik och lagerverksamhet skulle anläggas på Hammarängen sattes ribban högt. Inte minst avseende hållbarhetsmål och arbetssätt. Idag kan vi summera ett framgångsrikt anläggningsprojekt med högsta hållbarhetsbetyg.

Ökad efterfrågan på hållbara industriområden och ett strategiskt läge för transporter. Det var utgångsläget för Hammarängen södra, men när projektet startade var många av förutsättningarna fortfarande oklara. En tidigare lyckad samarbetsform för hållbara anläggningsprojekt skulle visa sig vara nyckeln till framgång. Redan i anbudsskedet sattes organisation och arbetssätt i fokus med ambitionen att testa nya idéer och utmana arbetssätt.

– Eftersom vi i början inte visste jättemycket om förutsättningarna för området har det verkligen underlättat att tillsammans med vår entreprenör Skanska kunna utreda möjligheter. Det har varit lätt att ha en bra dialog när vi har jobbat så nära varandra, förklarar Joel Hällgren, projektledare på Skellefteå kommun.

Samarbetsformen är inspirerad av ett tidigare projekt mellan Skellefteå kommun och Skanska – Site East. Att redan från start sätta en gemensam målbild har möjliggjort nya idéer och ett strukturerat arbetssätt runt hållbarhetsfrågor i båda dessa projekt.

– Det är inte vad vi gjort som är den stora grejen, men hur vi har gjort det. Vi har jobbat systematiskt och strukturerat med hållbarhet och lyckats överträffa våra högt satta projektmål, därtill inom budget och i tid. Nycklarna har varit inställning, kultur och ledarskap, berättar David Nordberg, projektchef på Skanska.

”Vi utredde även när svaret var nej”

Ett av projektets unika angreppssätt har varit att utreda idéer från start till mål, även när svaret varit mindre positivt. Tack vare detta har de kunnat hitta svar som kan göra nytta i framtida projekt. Idéer som föddes i Site East-projektet har skapat värde här, och nu kan även detta projekt föra idéer vidare tack vare väl dokumenterade utredningar.

– Våra mål från början kändes nästan ouppnåeliga. Nu två år senare kan vi konstatera att många av idéerna funkade, men vi har också lärt oss extremt mycket av de idéer som inte gick att förverkliga här. Vi utredde även när svaret var nej, och det kommer vi ha stor nytta av i framtiden, berättar Joel.

Högsta hållbarhetspoängen

En av projektets målsättningar var att vid projektets slut få hållbarhetscertifieringen BREEAM Infrastructure (tidigare CEEQUAL). Efter granskning visar protokollet att Hammarängens industriområde får den högsta poängen som hittills utdelats av BREEAM Infrastructure.

– Vårt mål var att nå en certifiering på nivå Excellent, >75 % i BREEAM Infrastructures version 6, och vi överträffade målet med råge. I slutändan landande vi på 88,7 %, och enligt dem själva är det den högsta utdelade poängen i certifieringens historia. Det visar att slutresultatet håller en mycket hög nivå, berättar David.

Ribban sattes högt, men idag står det klart att målen var möjliga att nå och många av idéerna möjliga att förverkliga. Ytterligare ett bevis på anläggningsprojektets framgång är att Hammarängen Skellefteå Södra är utnämnt till Årets Bygge 2024, i kategorin Infrastruktur, något som stod klart 19 mars.

– Vi kommer absolut fortsätta med arbetssättet. Särskilt i större, mer komplexa projekt där förutsättningarna från början är oklara. Det är där det verkligen kan underlätta att starta resan med att räta ut frågetecken tillsammans, avslutar Joel.

Efterfrågan på tomterna på Hammarängen är stor och redan idag har flera aktörer etablerat sig som en del av området. Förhoppningen är att de ska ta vid filosofin där projektet lämnade – och fylla området med nya idéer och innovationer.

Relaterat:

Senast uppdaterad: