Avtalet med Kauno Tiltai Sverige AB för bygget av Karlgårdsbron i Skellefteå hävs

I dag, den 10 april 2024, meddelade Kauno Tiltai Sverige AB att de inte kommer att återuppta arbetet med Karlgårdsbron. I stället har Kauno Tiltai Sverige AB valt att, utan giltig anledning, häva avtalet mellan parterna.

Den 11 mars 2024 avbröt entreprenören Kauno Tiltai Sverige AB arbetet med Karlgårdsbron efter att Skellefteå kommun valt att inte tillmötesgå deras ogrundade krav. Entreprenören har därefter haft 30 dagar på sig att meddela om de återupptar arbetet eller häver avtalet. I dag har Kauno Tiltai Sverige AB meddelat att de häver avtalet, vilket Skellefteå kommun motsätter sig att dom har rätt till.

Skellefteå kommun är fortsatt av den bestämda uppfattningen att entreprenörens krav saknar grund och därför har parterna inte kunnat hitta en lösning för att fortsätta projektet. Kauno Tiltai Sverige AB har bland annat haft krav på tidsförlängning och ersättning för kostnader som de varken kunnat förklara eller som de haft rätt till enligt parternas avtal.

– Det är tråkigt att det har blivit så här. Samtidigt vill vi att det ska finnas sund konkurrens på marknaden och då måste vi säkerställa att våra entreprenörer uppfyller de krav som ställs i upphandlingarna. Vi har hela tiden agerat utifrån projektets bästa och varit tydliga gentemot Kauno Tiltai AB att vi inte kan acceptera att, utan giltig grund, ändra i upphandlat avtal, säger projektchef Thérese Bäckström Zidoli vid Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun kommer omgående att påbörja arbetet med en ny upphandling för att kunna färdigställa Karlgårdsbron. Parallellt kommer en besiktning och värdering genomföras av det arbete som Kauno Tiltai Sverige AB utfört. Skellefteå kommun kommer i sin tur att framställa egna krav på bland annat skadestånd gentemot Kauno Tiltai Sverige AB. Skellefteå kommun återkommer med mer information längre fram.

Relaterat:

Senast uppdaterad: