Skellefteå kommun vill veta hur invånarna tycker att Byske ska växa

Skellefteå kommun växer fort och Byske är inget undantag; fram till 2040 beräknas orten växa med 4000 personer. Nu vill Skellefteå kommun veta hur de som bor i eller besöker Byske tycker att området ska utvecklas.

Enkäten som har tagits fram är öppen mellan 23 april och 28 maj och tar ungefär 10–15 minuter att göra. Även en enkät anpassad till barn har tagits fram. Synpunkterna från enkäterna ska bli en del av underlaget i det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Byske, strategin och vägledningen för hur området ska utvecklas.

Här hittar du enkäten: Maptionnaire Länk till annan webbplats.

– Vi vill bygga vidare på det som fungerar bra, och se över hur vi kan förbättra det som fungerar mindre bra. Invånarnas synpunkter är viktiga för att vi ska kunna planera nya bostäder, vägar, friluftsområden och ett resecentrum för Norrbotniabanan, säger Victor Hessner, fysisk planerare vid Skellefteå kommun.

Byske är bara en av flera tätorter i Skellefteå kommun som behöver växa för att hela kommunen ska kunna möta efterfrågan på bostäder och service på grund av den stora samhällsomvandlingen. De senaste åren har dialoger genomförts i Bureå, Kåge och Jörn för att ta fram fördjupade översiktsplaner.

Relaterat:

Senast uppdaterad: