Tillåtet med majbrasor i Skellefteå kommun på Valborgsmässoafton

Det är tillåtet att anordna majbrasor i Skellefteå kommun på Valborgsmässoafton i år, så länge det sker med försiktighet och på eget ansvar.

1 januari trädde en ny lag i kraft nationellt om att det inte är tillåtet att elda trädgårdsavfall och att det antingen behöver komposteras eller skickas till en återvinningscentral.

– Men de regler som finns i Skellefteå kommuns renhållningsordning idag tillåter eldning och därför är det till exempel okej med majbrasor på Valborgsmässoafton, säger Agneta Lantto-Forsgren, verksamhetschef för Avfall vid Skellefteå kommun.

I Skellefteå kommun krävs det ingen anmälan till räddningstjänsten innan eldning, men du behöver alltid tillstånd från markägaren.

– Sen gäller det att vara försiktig och ta ansvar för elden. Ni behöver alltid ha vatten och krattor nära till hands. Utse helst en person som ansvarar för uppbyggnaden av brasan och en som är säkerhetsansvarig under eldningen. Välj okänslig mark, som grus eller naturjord, och där rök och sot inte stör byggnader, bostäder eller vägar, säger Daniel Haarala, enhetschef på räddningstjänsten vid Skellefteå kommun.

Läs mer på skelleftea.se/majbrasa

Relaterat:

Senast uppdaterad: