Så blir busstrafiken i Skellefteå kommun i sommar

Även i sommar får lokaltrafikens tabeller fler turer än vanligt i Skellefteå, medan regiontrafikens tabeller får ungefär samma som tidigare år.

Det beslutades på kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde.

Tabellerna för lokaltrafiken blir samma som 2023, men med ett högre utbud i vissa kritiska tidslägen.

På grund av brist på chaufförer har Skellefteå buss inte möjlighet att köra de turer som kommunen egentligen behöver för regiontrafiken under sommaren. Kommunstyrelsen har gett Skellefteå buss i uppdrag att utreda tillgången på chaufförer inför sommaren 2025 så att fler turer kan erbjudas då.

Sommartabellen gäller från 16 juni till 17 augusti och kommer att finnas på Skellefteå buss hemsida närmare sommaren.

Skellefteå Buss - En hållbar kollektivtrafik för en bättre vardag (skebuss.se) Länk till annan webbplats.

Relaterat:

Senast uppdaterad: