Första spadtaget för nya Örjansskolan i Skellefteå kommun

Discgolf

Idag var barn i årskurs 2 på Auraskolan med för att ta det första symboliska spadtaget för ny- och ombyggnationen av Örjansskolan i Skelleftehamn. Skolan byggs ut för att möta det kommande behovet av plats för fler barn i ett växande Skelleftehamn. Genom detta samlar kommunen all grundskoleverksamhet i Skelleftehamn under ett och samma tak. Inflyttning planeras till höstterminen 2026.

Det var glada elever som tog det första spadtaget tillsammans med politiker och tjänstepersoner på Skellefteå kommun.

– Det är glädjande när vi kan ge förutsättningar för tillväxt i hela vår vidsträckta kommun i den samhällsomvandling vi är mitt uppe i. Just nu startar och pågår det ett flertal olika byggprojekt här i Skelleftehamn, inte bara skolan utan det byggs och planeras även för fler bostäder, säger Tomas Teglund (S), ordförande i nämnden för support och lokaler.

Vissa delar av skolan renoveras medan andra delar, som matsal och slöjdsalarna, blir helt nya. Två byggnader har rivits och ger plats åt den nya skolbyggnaden. Skolbyggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silver. Det ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

– Återbruk och hållbarhet är i fokus när skolan byggs ut och renoveras. I det här projektet har vi jobbat mycket med att hålla en låg klimatpåverkan. Eftersom två byggnader har rivits har vi kunnat ta vara på material som sedan kommer att användas för att bygga upp den nya byggnaden. Vi har bland annat återbrukat fönster och dörrkarmar säger Joakim Lundqvist, projektledare Skellefteå kommun.

Förutom barn och personal från Auraskolan deltog bland annat Tomas Teglund (S), ordförande i nämnden för support och lokaler, Ida Isberg, rektor på Auraskolan, Fredrik Stenberg (S), ordförande i för- och grundskolenämnden, Joakim Lundqvist, projektledare Skellefteå kommun och Rekab, den upphandlade entreprenören för byggprojektet.

Relaterat:

Senast uppdaterad: