Skellefteå kommun upphandlar bostadsrätter av HSB

För att kunna rekrytera fler medarbetare och samtidigt bidra till bostadsförsörjningen har Skellefteå kommun upphandlat lägenheter på ett totalt värde av 50 miljoner kronor.

Upphandlingen gäller bostadsrätter som ännu inte är producerade av HSB i byggprojektet HSB Brf Polaris. Maximalt handlar det om 15 procent av det totala byggprojektets bestånd och det kommer gälla främst lägenheter på 1-3 rum inom Skellefteås centralort.

- Det här är en viktig investering utifrån frågan om bostads- och kompetensförsörjningen. Med de här lägenheterna så kommer vi att kunna erbjuda våra nya medarbetare en plats att bo vilket är avgörande för att vi ska kunna anställa fler till kommunens egna verksamheter, säger Lorents Burman (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Uthyrningen av bostäder kommer ske enligt Boverkets riktlinjer och målsättningen är att kommunens driftkostnader för bostadsrätterna ska täckas helt av hyresintäkterna. Enligt lagen om offentlig upphandling gäller en avtalsspärr på 10 dagar efter att upphandlad part har offentliggjorts.

Inflyttning i lägenheterna ska kunna ske senast under 2027.

Upphandling av bostadsrätter

Två viktiga nyckelfrågor och förutsättningar i samhällsomvandlingen är säkerställandet av bostadsförsörjningen och kompetensförsörjningen. Skellefteå har landets lägsta arbetslöshet och Skellefteå kommun har ett stort behov av nya medarbetare till sina egna verksamheter. En förutsättning för att kunna rekrytera är att fler personer väljer att flytta till Skellefteå för att leva, bo och arbeta. Därför har kommunstyrelsen gett kommunledningskontoret uppdraget att göra upphandlingen.

Upphandlingen har genomförts enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) utifrån de kriterier och behov som finns. Upphandlingen är till ett värde på upp till 50 miljoner kronor och maximalt 15 procent av bostadsbeståndet.

Investeringen kommer finansieras inom ramen för kommunens finansieringsbudget och plan för 2024-2027. Transaktioner kommer ske på marknadsmässiga villkor.

Uthyrningen av bostäder kommer ske enligt Boverkets riktlinjer.

Relaterat:

Senast uppdaterad: