Använder du latrintunna?

Discgolf

Om du använder latrintunna till exempel i din sommarstuga finns det vissa krav för att du ska få den hämtad samt om du ska lämna den på Degermyrans återvinningscentral

För att du ska få latrintunna hämtad eller ha möjligheten att lämna den på Degermyrans återvinningscentral ska latrinkärlet vara märkt och inköpt från Skellefteå kommun. Du kan köpa det på alla återvinningscentraler samt i Stadshuset på Skellefteå kommuns kundtjänst . I priset ingår hämtning vid de ställen där sommarstugekärlen finns uppställda. Lämnar du på Degermyrans återvinningscentral måste du kontakta en personal innan du lämnar det.

Det här gäller också:

  • inga påsar får vara i eller runt kärlet
  • latrinkärlet får väga max 15 kg när det lämnas

Relaterat:

Senast uppdaterad: