Budgeten för Arctic Center of Energy (ACE) fastställs

Kommunfullmäktige har beslutat att utöka budgeten för Arctic Center of Energy (ACE) med 75 miljoner.

Efter att den mer detaljerade planeringen och kalkyleringen av byggprojektet var genomförd fattade nämnden för Support och lokaler ett beslut om att budgeten bör utökas. Anledningen till beslutet är främst på grund av de senaste årens kraftiga prisökningar inom byggbranschen.

År 2022 beslutade kommunfullmäktige om att bevilja 360 miljoner kronor till bygget av Arctic Center of Energy (ACE). Byggnaden på Campus Skellefteå kommer utgöra basen för forskning, utveckling och utbildning inom elektrifiering och inrymma ett flertal hyresgäster, bland annat Skellefteå Kraft. Den nya budgeten som kommunfullmäktige nu har fastställt är 435 miljoner kronor.

Byggstart kommer att ske inom kort.

Relaterat:

Senast uppdaterad: