Just nu håller en cykelöverfart på att byggas på Storgatan.

Just nu håller en cykelöverfart på att byggas på Storgatan.

Nya cykelöverfarter ska underlätta för cyklister i centrum

Skellefteå kommun vill att det ska bli enklare och säkrare för cyklister i trafiken och därför bygger vi de fyra första cykelöverfarterna under 2024.

En cykelöverfart är som ett övergångsställe, fast för cyklister och förare av moped klass II. Cykelöverfarterna byggs längs Södra Lasarettsvägen, Storgatan och Nygatan, och planen är att allt fler ska byggas längs huvudcykelstråk de kommande åren.

– Vi vill uppmana fler att ta cykeln istället för bilen och då är det viktigt att det också är enkelt och säkert att cykla. De här nya överfarterna kommer att underlätta för cyklister att korsa gator eftersom det är de som har företräde på dem, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Satsningarna på cykeltrafiken görs för att Skellefteå ska kunna växa hållbart, med bättre luft, bättre hälsa och mindre klimatpåverkan. Cykelöverfarterna byggs klart under sommaren.

Fakta

Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en gata. De har vägmarkering, vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

Cyklister (och förare av moped klass II) ska ta hänsyn till hastigheten och avståndet till fordonet som närmar sig överfarten innan de cyklar ut på cykelöverfarten.

Relaterat:

Senast uppdaterad: