Damm i Medle visar på risker för algblomning och därför ska djur inte vistas i vattnet

Skellefteå kommuns analyser av en damm i Medle hittade inga mätbara halter av algtoxiner, men däremot att det finns risker för att algblomning kan uppstå. Därför ska djur inte dricka ur dammen eller vistas i vattnet.

Skellefteå kommun beslutade i början av juni att provtagning skulle ske efter att en hund druckit ur dammen och sedan blivit sjuk och dött. Resultaten från analyserna visar att inga mätbara halter av algtoxiner kunnat påvisas. Däremot visade analyserna att näringshalterna i dammen är så höga att de kan gynna masstillväxt av blågröna alger, så kallad algblomning, om det blir soligt och varmt. Därför ska djur inte dricka ur dammen eller vistas i vattnet.

De informationsskyltar som satts upp runt dammen kommer sitta kvar tills vidare.

Här finns mer information om algblomning

Relaterat:

Senast uppdaterad: