Visar att planen befinner sig i samråd

Planprogram för Södra Sunnanå, inom stadsdelen Sunnanå

Planprogrammet är ett inriktningsdokument som tagits fram för att svara på övergripande frågor i samband med kommande detaljplanering. Programmet ger kommunen möjlighet att föra en tidig dialog och är ett tillfälle att samtala om behov. Det kan också bidra till att lägga grunden för den gestaltning som tas fram i kommande detaljplaner.

Ett planprogram är alltså inte juridiskt bindande, det är vägledande för kommande skeden och detaljplaner.

Stor vikt har lagts vid att skapa en struktur som bevarar och utvecklar gröna värden. Barnens nyttjande och kopplingar till viktiga målpunkter i stadsdelen har vägt tungt. Inför den fortsatta planeringen har det även varit viktigt att skapa förutsättningar för ett väl gestaltat område, där livet mellan husen främjas.

Godkännandehandling

Här kan du ta del av planprogrammets godkännandehandling (pdf) , 14.5 MB.

Samråd

Här kan du ta del av planprogrammets samrådshandling (pdf) , 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Relaterat:

Senast uppdaterad: