Visar att planen befinner sig i samråd

Planprogram för Morö Backe Centrum, inom stadsdelen Morö Backe

Syftet med planprogrammet är att utreda bebyggelsestruktur, grönstruktur och trafiksituationen i Morö backe centrum. Målet med arbetet är att se över förutsättningarna för att skapa fler mötesplatser och möjliggöra fler bostäder samtidigt som stadsdelens kvaliteter bevaras. En utbyggnad av Morö Backe skola ska också utredas.

Bygg- och miljönämnden har 2022-12-15 gett uppdrag att upprätta ett planprogram för området.

Aktuell information

Ärendenummer: 2022-4714

Relaterat:

Senast uppdaterad: