Visar att planen befinner sig i samråd

Planprogram för Klutmark

Syftet med planprogrammet är att undersöka hur Klutmark ska växa. Planprogrammet ger möjlighet att tidigt i planprocessen undersöka och väga olika intressen mot varandra för att området ska växa med hänsyn till människa och miljö. Fokus är att undersöka var det lämpar sig att placera bostäder men även service och infrastruktur kommer ses över. Skellefteå befinner sig i en kraftig tillväxtperiod och befolkningen ska procentuellt växa väldigt mycket under kort tid. År 2030 beräknas närmare 90 000 människor bo i Skellefteå kommun vilket innebär en ökning på cirka 2 000 människor per år. Det finns ett stort behov av att det tillkommer bostäder i närliggande tätorter och byar. Planprogrammet kommer användas som underlag vid lokaliseringsprövningar för bygglov och förhandsbesked samt underlätta processen vid kommande detaljplaner.

Bygg- och miljönämnden har 2023-10-19 gett uppdrag att upprätta ett planprogram för området.

Aktuell information

Ärendenummer: SAM-2023-4429

Relaterat:

Senast uppdaterad: