Skellefteå kan utses till Europas mest tillgängliga stad

Skellefteå är som enda nordiska stad en av sex finalister i Access City Award 2023. Vinnaren utses i Bryssel i slutet av november.

Access City Award är EU:s årliga tillgänglighetspris. Det delas ut till europeiska städer med mer än 50 000 invånare som aktivt och på olika sätt arbetar för att genomföra tillgänglighetsåtgärder för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Det är städerna själva som anmäler sig och i Skellefteås ansökan lyfte man aktiviteter som genomförts de senaste två åren. Några av dem är utbildningen ”Ett Skellefteå för alla” som samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå, universell utformning i nya gatumiljöer och att utbilda funktionsrättsföreningar i digital teknik.

150 000 euro i potten

Ansökningar från sammanlagt 43 städer kom in och förutom Skellefteå är det Córdoba, Grenoble, Hamburg, Ljubljana och Mérida som tävlar om Access City Award 2023. Av de sex finalisterna kommer tre vinnare att koras och första pris är 150 000 euro.

– Det är en stor ära att vara en av finalisterna och ett av de finaste kvittona på att hårt arbete och kontinuerliga ansträngningar lönar sig. I Skellefteå är tillgänglighet och inkludering inget nytt. Funktionsrättsföreningarna har jobbat med kommunen under många år för att förbättra tillgängligheten i staden, och gör det fortfarande, outtröttligt. Det är imponerande, säger Elin Brännström, delaktighetssamordnare på Skellefteå kommun.

2020 hamnade Skellefteå på tredje plats i Access City Award. Den 25 november är det dags för årets prisutdelning och oavsett hur det går kommer arbetet med att göra Skellefteå tillgängligt för alla att fortsätta.

– Tillgänglighet och inkludering är ännu inte högst upp i alla prioriteringar och detta arbete behöver fortsätta. Men tillsammans gör politiker, kommunens medarbetare och representanter från funktionsrättsföreningarna sitt bästa för att hitta smarta lösningar och göra saker rätt från början medan vi fortsätter att bygga vår växande stad, säger Elin Brännström.

Relaterat:

Senast uppdaterad: