Kommunfullmäktige sammanträder 13 juni

På sammanträdet kommer bland annat delårsrapport april 2023, Skellefteå kommun samt revidering av taxa inom miljöbalkens område att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.

Följ sammanträdet via Skellefteå kommuns Youtube-kanal

Följ sammanträdet på plats

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun sammanträder i Forumsalen på Campus Skellefteå, tisdag 13 juni, klockan 09.00. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen.

Relaterat:

Senast uppdaterad: