Discgolf

Skellefteå kommun kommer ingå i samiskt förvaltningsområde

Från och med den 1 januari 2024 kommer Skellefteå kommun ingå i samiskt förvaltningsområde. Det står klart efter att regeringen idag sagt ja till kommunens ansökan. Utökandet av förvaltningsområden blir ett viktigt steg i att fortsatt stärka och främja nationella minoriteter.

– Vi välkomnar att regeringen nu har beviljat vår ansökan. Skellefteå är en central kommun i Sápmi och beslutet gör att vi kan förstärka arbetet för den samiska minoriteten, bland annat genom en tydlig självpåtagen ambition om att i högre grad lyfta fram den samiska kulturen och ge kommunal service på de samiska språken, säger Andreas Löwenhöök (M), sammankallande för kommunens minoritetsråd.

Sedan 2018 ingår Skellefteå kommun i finskt förvaltningsområde och nu utökas detta även till samiskt förvaltningsområde. Att ingå i ett förvaltningsområde innebär att rättigheterna för nationella minoriteter stärks enligt minoritetslagen. Bland annat när det gäller rätten till att få använda sitt minoritetsspråk vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunen. Det innebär även att förskola och äldreomsorg ska kunna erbjudas på det språk som är aktuellt för förvaltningsområdet i fråga.

"En fantastisk nyhet"

Från och med den 1 januari 2024 kommer Skellefteå kommun ingå i samiskt förvaltningsområde och till en början kommer mycket handla om uppstartsarbete. Exempelvis ska det undersökas och beslutas vilken förskoleavdelning som ska få samisk profilering samt säkerställas att det finns personal inom aktuella områden med rätt språkkunskaper. Arbetet kommer ske i samråd med den samiska föreningen och ett statsbidrag finansierar merkostnader som uppkommer.

– Det är en fantastisk nyhet. Samer i Skellefteå har under en längre tid haft ett gott samarbete med kommunen i förvaltningsfrågor, så vi känner oss ganska förberedda från bägge håll. Att Skellefteå ska få äran att förvalta ett område som är en självklar plats i Sápmi känns tryggt och bra. Samer i Skellefteå får en central plats, men framför allt får barn och äldre ta del av sin kultur och traditioner i förskola, skola och äldreomsorg, säger Susanne Pingi Avander, ordförande i Syöldaten sámenseäbrrie/Skellefteå sameförening.

Relaterat:

Senast uppdaterad: