Kommunfullmäktige sammanträder 6 februari

På sammanträdet kommer bland annat Planeringsförutsättningar för budget och plan 2025 – 2034, finansiering av tidigareläggning av belysning på landsbygd samt tilläggsanslag för idrottshall och konstgräs på Sunnanå,att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.

Följ sammanträdet via Skellefteå kommuns Youtube-kanal

Störningar i sändningen

Det är problem med nätverket i Forumsalen. Vi laddar upp sändningen i efterhand.

Följ sammanträdet på plats

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun sammanträder i Forumsalen på Campus Skellefteå, tisdag 6 februari, klockan 9.00. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen.

Relaterat:

Senast uppdaterad: