Kommunfullmäktige sammanträder 27 februari

På sammanträdet kommer bland annat Miljö- och klimatprogrammet för Skellefteå kommun 2024-2030 och upphandling av bostäder. På dagordningen finns ett antal beslutsärenden och dessutom besvaras ett antal interpellationer och frågor.

Följ sammanträdet via Skellefteå kommuns Youtube-kanal

Följ sammanträdet på plats

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun sammanträder i Forumsalen på Campus Skellefteå, tisdag 27 februari, klockan 9.00. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen.

Relaterat:

Senast uppdaterad: